NORKUS
vincas
PETRAVIČIUS
viktoras
PETRULIS
algirdas
REMEIKA
vytas
RIMŠA
jonas
RIMŠA
petras
ŠIMONIS
kazys
SKAČKAUSKAS
algis
SLIŽYS
raimundas
STEPONAVIČIUS
algirdas
ŠVAŽAS
jonas
TARABILDIENĖ
domicėlė
TULEIKIS
leonardas
UOGINTAS
bronius
VAITYS
jonas