MINGILAITĖ-UOGINTIENĖ
bronė
SLIŽYS
raimundas
STEPONAVIČIUS
algirdas
SURGAILIS
leopoldas
TARABILDIENĖ
domicėlė
TULEIKIS
leonardas
VAITYS
jonas
VALIUS
telesforas
VIZGIRDA
viktoras
VOLOSAČ
oleg