KALPOKAS
petras
KALPOKAS
rimtas
KARATAJUS
vladas
KASIULIS
vytautas
KATILIŪTĖ
juzė
KATINAS
leonas
KAZOKAS
leonardas
KISARAUSKAS
vincas
KRASAUSKAS
stasys
KURAS
algimantas
MACKEVIČIUS
jonas
MACKONIS
jonas
MIKĖNAS
juozas
MINGILAITĖ-UOGINTIENĖ
bronė
MOTIEJŪNAS
alfonsas